yellowbar
Vad är samhällsturism?

 

Turism handlar i regel om att fly vardagen. Samhällsturism handlar i stället om att uppleva den. Vi tror att samhällsturism är nästa generations turism. Först handlade turism bara om att åka i väg för att koppla av. Sedan handlade turism om upplevelser, människor sökte aktivare och mer stimulerande semestrar. Nu ser vi att fler och fler faktiskt vill åka någonstans på sin semester för att lära sig förstå andra samhällen och kulturer. Det är nästa steg i turismens evolution: från att koppla av, till att uppleva, till att förstå.

Som samhällsturist gör man helt andra saker än vanligt på semestern, som att gå på arbetsintervjuer, lägenhetsvisningar och hemmafester. Man flyr vardagen in i en annan vardag och sätter sig in i den destination man besöker på djupet.