yellowbar
Den okände kodarens händer

 

Mineta San Joses internationella flygplats slår oss som ovanligt harmonisk för att vara just en flygplats. Människorna rör sig som en stillsam flod, som pulserar in och ut genom flygplatsens entré. Vi rör oss ut från terminalen när vi plötsligt ser dem. De enorma händerna på hyrbilsgaraget.

Händerna är en väldigt uttrycksfull kroppsdel. Nästan på samma sätt som ansiktet kan våra händer förmedla en hel berättelse på egen hand. Både om hur vi lever och om vårt känsloliv, och vi använder dessutom våra händer för att explicit uttrycka känslor och önskemål.

När vi ser händerna på hyrbilsgaraget tänker vi direkt på arbete. Man skulle lätt kunna anta att händerna inte fyller en lika viktig funktion i dagens digitaliserade samhälle. Och självklart så beror en stor del av Silicon Valleys framgångar på bra idéer. Men även när man arbetar med mjukvara så fyller händerna fortfarande en viktig funktion. Föreställ er de tusen och åter tusen kodare som har blåst liv i de sökmotorer, sociala nätverk och smartphone-applikationer som blivit en integrerad del i många människors liv.

Vi diskuterade konstverket med Mineta San Joses flygplats PR-chef, Rosemary Barnes:

”Det ligger i den offentliga konstens natur att väcka stora känslor till liv, och ”Hands” av den tyska konstnären Christian Moeller är inget undantag.” sa hon. ”Detta konstverk är ’larger-than-life’ och innehåller avbildningar av händer från 53 personer som bor i Silicon Valley. Konstverket är en del av garagebyggnaden och blir på så sätt en hälsning till alla som lämnar- eller kommer till Silicon Valleys flygplats från när och fjärran.”

Även om verket antagligen betyder olika saker för olika betraktare, så kommer händerna på Mineta San Joses flygplats hyrbilsgarage för oss alltid att symbolisera den okände kodarens händer.